#zininutrecht

Algemene voorwaarden

O-utrecht (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73606383), hierna te noemen: “O-utrecht”, verleent je hierbij toegang tot zininutrecht.nl, hierna te noemen: “de website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door O-utrecht en derden zijn aangeleverd.

O-utrecht behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen van de website zonder je daarover te hoeven informeren.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover O-utrecht geen zeggenschap heeft. O-utrecht geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat O-utrecht de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij O-utrecht.


Voorwaarden winactie

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op de Instagram- of Facebook-pagina van ‘zin in Utrecht!’ hebt gereageerd of het formulier hebt ingevuld.
 3. Medewerkers van Centrummanagement Utrecht en O-utrecht zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. O-utrecht is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan O-utrecht om hun namen, alsmede mogelijke foto’s/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website, op de social media pagina’s bekend te maken.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen worden gebruikt voor het bekendmaken van de winnaar.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. O-utrecht is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 7. De winnaar levert input voor een blogpost met tips op zininutrecht.nl en deelt de ervaringen op de eigen social media kanalen.
Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...